• Bahrain GP F1 2016

    F1 2016 bahrain SETUPS

BAHRAIN SETUP

F1 2016

Sauber 2016
1:32.667 3.0 SEASON / RACE

Sauber bahrain SETUP - F1 2016

Red Bull 2016
1:30.175 3.5 TIME TRIAL

Redbull bahrain SETUP - F1 2016

Red Bull 2016
1:34.598 2.0 SEASON / RACE

Redbull bahrain SETUP - F1 2016

Renault 2016
1:33.708 0.0 SEASON / RACE

Renault bahrain SETUP - F1 2016

Red Bull 2016
1:39.344 1.0 SEASON / RACE

Redbull bahrain SETUP - F1 2016

Mclaren 2016
1:34.167 0.0 TIME TRIAL

Mclaren bahrain SETUP - F1 2016

ADS

STORE

Xbox One Competition Pack

€ 799.95