• Bahrain GP F1 2016

    F1 2016 bahrain SETUPS

BAHRAIN SETUP

F1 2016

Red Bull 2016
1:30.175 3.7 TIME TRIAL

Redbull bahrain SETUP - F1 2016

Sauber 2016
1:32.667 3.0 SEASON / RACE

Sauber bahrain SETUP - F1 2016

Red Bull 2016
1:34.598 2.0 SEASON / RACE

Redbull bahrain SETUP - F1 2016

Renault 2016
1:33.708 4.0 SEASON / RACE

Renault bahrain SETUP - F1 2016

Red Bull 2016
1:39.344 1.0 SEASON / RACE

Redbull bahrain SETUP - F1 2016

Mercedes 2016
1:32.192 5.0 SEASON / RACE

Mercedes bahrain SETUP - F1 2016

ADS

STORE

RennSport Cockpit V2

€ 999