f1 2020 bahrain SETUP Bahrain International Circuit, Sakhir - Bahrain

f1 2020 bahrain SETUP CAR SETUPS

F1 2020 BAHRAIN GP
Podium DD2 - US - Fanatec US